Administrace státní podpory od NSA pro národní sportovní svazy v roce 2022

Vážené předsedkyně, vážení předsedové národních svazů,

dovolte mi vám v krátkosti sdělit aktuální informace ohledně vyhodnocení výzev podpory národních svazů. Vím, že většina z vás pociťuje nervozitu a potýkáte se s problémy s financováním jednotlivých akcí. S většinou z vás jsem osobně mluvil a informoval o tom, že do konce dubna chceme vyhodnotit veškeré žádosti, pokud bude vše v pořádku a nebudeme nuceni vyzývat jednotlivé svazy k dodání dodatečných informací.

Pokračování ….