Česká unie sportu pozve na svou červnovou valnou hromadu také premiéra Petra Fialu

V Praze na Strahově se konalo 12. dubna letošní čtvrté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. V úvodu jednání předseda České unie sportu Miroslav Jansta vysoce ocenil pomoc mnoha sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot po celé České republice ukrajinským sportovcům i dalším občanům Ukrajiny, kteří do naší země uprchli před ruskou vojenskou agresí. Poděkoval členským subjektům ČUS za přetrvávající nasazení a podporu nejen při zajišťování základních životních potřeb uprchlíků, ale také při jejich stále častějším zapojování do tréninkových a sportovních aktivit.

Více ….