Pozor – nová povinnost ve Výzvách NSA

Ve všech nových Výzvách, tj. nyní Provoz a údržba a Můj Klub – 2. kolo, je nová povinnost žadatele, která je považovaná za neodstranitelnou vadu žádosti. 

Jedná se o to, že pokud žádost za žadatele podává jiný člen statutárního orgánu (například, kdy je kolektivním statutárním orgánem předseda a místopředseda nebo celý výkonný výbor ) nežli předseda, musí mít jiný člen statutárního orgánu pověření předsedy a to musí žadatel k žádosti přiložit. I přesto, že je to ve stanovách upraveno jinak. Pozor neplést si s plnou mocí, kdy za žadatele jedná zmocněnec na místo statutárního zástupce.

V případech, kdy není možné pověření od předsedy získat (například zdravotní důvody, dovolená apod.), to je taky nejčastější důvod, proč žádost rovnou nepodává předseda, ale jiný člen statutárního orgánu, doporučujeme se obrátit na NSA.

Na základě výše zaslané nové povinnosti ve Výzvách NSA vytvořil Legislativně právní odbor ČUS vzor – pověření člena orgánu k podání žádosti o dotaci (viz. příloha).

Pozor neplést si s plnou mocí, kdy za žadatele jedná zmocněnec na místo statutárního zástupce. 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus

Vzor – pověření člena statutárního orgánu k podání žádosti o dotaci