Vyúčtování Můj Klub 2023

NSA na svém webu zveřejnila informace a dokumenty k vyúčtování Výzev Můj Klub 2023 a Můj Klub 2023 – Pohyb a zdraví. Informace naleznete zde https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/ a https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/ Naše doporučení je nejdříve se věnovat a podat žádost „Můj klub 2024“, pokud jste již tak neučili, a pak se začít věnovat dokumentům a formulářům k vyúčtování…

Publikováno

Výzva Můj klub 2024

Národní sportovní agentura právě zveřejnila Výzvu 18/2023 – Můj klub 2024, č. j.: NSA-0058/2020/A/211. Aktuální znění této výzvy naleznete na webových stránkách NSA, nebo na dole uvedeném odkaze: Výzva 18/2023 Můj klub 2024 – Národní sportovní agentura (gov.cz) Vzhledem k tomu, že je zde uvedeno spoustu změn oproti loňskému roku, doporučuji si…

Publikováno

Dotace NSA „Můj klub 2024“

Národní sportovní agentura v tomto týdnu vypíše svoji nejrosáhlejší a pro sportovní kluby nejdůležitější výzvu „Můj klub 2024“, ve které budou oproti předcházejícím rokům provedeny dílčí změny, o kterých informuje Ondřej Šebek předseda NSA. Viz – odkaz níže: Výzva Můj klub 2024 – Národní sportovní agentura (gov.cz) Po zveřejnění „výzvy“…

Publikováno

Program Erasmus+ Sport

Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) představuje vzdělávací evropský program Erasmus+ Sport – mobility pracovníků v oblasti sportu. Program Erasmus+ Sport – mobility pracovníků v oblasti sportu je hrazen z prostředků Evropské unie a dává možnost trenérům a dalším pracovníkům působícím v oblasti sportu (placení i dobrovolníci) vycestovat do zahraničí a tím získat cenné zkušenosti, učit se novým…

Publikováno

Statistické údaje ČUS začne intenzivněji využívat Český statistický úřad

Údaje o členské základně České unie sportu začíná od tohoto roku šířeji používat také Český statistický úřad, který nastudoval obsah, strukturu a způsob aktualizace Informačního systému ČUS (www.iscus.cz) a bude s daty dále pracovat. ČUS sdružuje více než 7 tisíc sportovních klubů a přes 70 národních sportovních svazů, což poskytuje největší…

Publikováno

Změna domény NSA – nsa.gov.cz

Vážení sportovní přátelé,   Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila informaci, že v souvislosti s migrací ústředních orgánu státní správy dojde do 30. 10. 2023 v rámci Národní sportovní agentury ke změně webových stránek a e-mailových adres na jednotnou státní doménu gov.cz. Z domény agenturasport.cz dojde ke změně na doménu nsa.gov.cz,…

Publikováno

Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS

Vážení sportovní přátelé,   v příloze naleznete Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2023, Pokyn předsedy k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2023 a Pokyn předsedy ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2023. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje…

Publikováno

Olympiáda přípravek Zlínského kraje v atletice 2023

Ve středu dne 11.10.2023 proběhla na atletickém stadionu ve Zlíně velmi vydařená sportovní akce pod názvem: „Olympiáda přípravek Zlínského kraje v atletice“ v kategoriích přípravek ročník narození 2012–2013 a přípravka mini ročník narození 2014–2015. Akci, kterou zaštiťoval Zlínský krajský atleticky svaz uspořádal Atletický klub Zlín. Celkem se olympiády zúčastnilo 272 dětí z…

Publikováno

Sportuj s námi 2024 – přihlášky

Chceme Vás informovat, že projekt Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2024. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají finanční příspěvek a podporu mediálních…

Publikováno

Informace o podpoře sportovní infrastruktury – Zlínským krajem

Rádi bychom Vás informovali o podpoře sportovní infrastruktury z rozpočtu Zlínského kraje, kterou schválila Rada Zlínského kraje dne 25.9.2023. Jedná se o 2 varianty podpory:   1.MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje – Zlínský kraj (zlinskykraj.cz) zaměřeno na podporu projektů nepodpořených z Národní sportovní agentury maximální míra dotace: 50 %…

Publikováno