Nové investiční výzvy NSA

Vážení sportovní přátelé,

nevím, zda jste v rámci nové struktury dotačních výzev na webových stránkách NSA zaznamenali nově vypsané investiční výzvy.

Národní sportovní agentura vypsala dvě nové výzvy v rámci programu Regionální sportovní infrastruktura:

Výzva 18/2022 – Regiony SK/TJ 2022

Výzva 19/2022 – Regiony ÚSC 2022

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 

15. 09. 2022 od 12:00 hod.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

16. 10. 2022 do 12:00 hod.