Pokyn předsedy ke statistickému šetření

Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2022

Pokyn předsedy k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2022

Pokyn předsedy ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2022

Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.   

Publikováno
V rubrikách Aktuality