Sportovec Zlínského kraje 2022

Zlínský kraj vyhlásil Výzvu k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2022.

V přílohách naleznete potřebné dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení na webu Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/sportovec-zlinskeho-kraje-2022-aktuality-18173.html.

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality