Výzva k podávání nominací Trenérka / cvičitelka roku 2022

V příloze naleznete výzvu k nominacím na Trenérku / cvičitelku roku 2022. Ve výzvě naleznete odkaz na on-line formulář, do kterého se nominace vyplňuje a přímo odešle pořadateli.

Jedná se o každoroční akci Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru, vrcholící slavnostním setkáním úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na kterém převezmou ocenění za svoji práci za přítomnosti nejvyšších představitelů českého sportu.

Nominace mohou podávat střešní organizace, národní sportovní svazy a krajské / okresní pracoviště ČUS, které oprávněnost nominací dokáží odborně posoudit, nikoliv kluby samotné.
Do nominačního formuláře prosím vyplňte do rubriky Kontaktní osoba nejen jméno, ale krátce i název vaší organizace (např. OS ČUS Zlín).

Ocenění nelze přidělit opakovaně trenérkám a cvičitelkám vyznamenaným v uplynulých letech. V případě dotazů kontaktujte Český olympijský výbor prostřednictvím e-mailu info@olympic.cz nebo telefonu +420 271 730 622.

Prosím respektujte uzávěrku nominací – 20. března 2023.

Všechny své návrhy posílejte na sekretariát OS ČUS Zlín, email: oscuszlin@gmail.com nebo na pavel@brimus.cz

Výzva k podávání nominací Trenérka – cvičitelka roku 2022

Publikováno
V rubrikách Aktuality