NSA zveřejnila – investiční výzvy pro rok 2023

Národní sportovní agentura zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023, které naleznete na tomto odkaze:

Dotační výzvy (Investiční) – Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

 

Jedná se o čtyři výzvy, které následně dole uvádím.

 

Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč 

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/

 

Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/

 

Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/standardizovana-sportovni-infrastruktura-2023/

 

Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura

Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/nadregionalni-sportovni-infrastruktura-2023-vyzva-14-2023/

 

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.

Publikováno
V rubrikách Aktuality