Návod a postup při vyúčtování Můj klub 2023

Chceme vás upozornit na termín vyúčtování dotace Můj klub 2023 včetně 2. kola, který je do 15.2.2024.

V příloze naleznete závazné pokyny pro vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem Můj klub 2023 (včetně 2. kola), čestné prohlášení a excelovskou tabulku vyúčtování a vypořádání.

Dále podrobný návod a postup při vyúčtování.

Doporučuji vám řádně si přečíst závazné pokyny, včetně návodu a postupu při vyúčtování.

V případě potřeby jsme vám k dispozici.
Návod a postup při vyúčtování dotace Můj klub 2023
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o vyloučení souběhu dotace a podpory z jiné kapitoly státního rozpočtu a duplicitní úhrady nákladů hrazených z dotace z dalších veřejných zdrojů
MK23_vyuctovani-a-vyporadani
MK23 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM MŮJ KLUB 2023 (včetně 2. kola)