Zpravodaj ČUS 3_2023

Vážení přátele, byl vydán nový díl zpravodaje ČUS 3_2023. Celé znění tohoto zpravodaje naleznete zde.   OBSAH: 3  VV ČUS svolal 41. valnou hromadu ČUS na 21. června 2023 a ocenil výsledky hospodaření za loňský rok. Zemřel Emil Boček, poslední český pilot RAF 4 Představitelé ČUS vypovídali u Městského soudu v…

Publikováno

Zpráva z VV ČUS konaného 21. 3. 2023

VV ČUS svolal 41. valnou hromadu ČUS na 21. června 2023 a ocenil výsledky hospodaření ČUS za loňský rok   Třetí letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 21. března v Praze na Strahově. Místopředseda ČUS Marek Hájek v průběhu jednání pogratuloval předsedovi České baseballové asociace a členovi VV ČUS Petru Ditrichovi…

Publikováno

Výzva k podávání nominací Trenérka / cvičitelka roku 2022

V příloze naleznete výzvu k nominacím na Trenérku / cvičitelku roku 2022. Ve výzvě naleznete odkaz na on-line formulář, do kterého se nominace vyplňuje a přímo odešle pořadateli. Jedná se o každoroční akci Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru, vrcholící slavnostním setkáním úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na…

Publikováno

UPOZORNĚNÍ – Fond Zlínského kraje_Programová podpora 2023_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Dovoluji si vás znovu upozornit, že je stále otevřená Programová podpora Zlínského kraje na rok 2023 do 15.2.2023   Zasílám aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2023 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. Doporučuji všem sportovním spolkům v obcích do 3000 obyvatel, aby využily programovou…

Publikováno

Prohlášení Rady ČUS ze 7. 2. 2023

V reakci na nejnovější prezentované aktivity MOV a po konzultaci s některými předsedy sportovních svazů apeluje Rada ČUS na Český olympijský výbor, aby se jednoznačně vymezil proti účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě, a to v jakékoliv formě.   Jsme země, která si prošla ruskou okupací a není možné, abychom právě my…

Publikováno

Sportovec Zlínského kraje 2022

Zlínský kraj vyhlásil Výzvu k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2022. V přílohách naleznete potřebné dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení na webu Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/sportovec-zlinskeho-kraje-2022-aktuality-18173.html.  

Publikováno

VV ČUS projednal návrh rozpočtu na rok 2023 a vyzval Český olympijský výbor k diskusi nad připomínkami k novele stanov ČOV

První jednání Výkonného výboru České unie sportu v roce 2023 se uskutečnilo 17. ledna v Praze na Strahově. V rámci aktuálních informací shrnul předseda ČUS Miroslav Jansta závěry ze setkání zástupců největších střešních sportovních organizací v České republice s novým předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šebkem na sklonku loňského roku.…

Publikováno

Projekt Darujeme kroužky dětem – informace

Informujeme vás o zajímavé možnosti pro sdružené sportovní kluby nebo tělovýchovné jednoty. Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Rodiče mohou přes tento projekt zažádat o příspěvek až 2000 korun pro každé dítě na úhradu tréninků či…

Publikováno

Vyúčtování Provoz a údržba 2022

Na webových stránkách NSA jsou už k dispozici pokyny a formuláře pro vyúčtování výzvy Provoz a údržba 2022 https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/.

Publikováno

Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace ve Výzvě Provoz a údržba 2022

Tato informace slouží jen pro ty TJ/SK, kterých se uvedená dotace týká. NSA vydala Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace ve Výzvě Provoz a údržba 2022 https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/12/Rozhodnuti%CC%81-o-stanoveni%CC%81-pome%CC%8Cru-sni%CC%81z%CC%8Ceni%CC%81-vy%CC%81s%CC%8Ce-dotace_final_upraveno-13_12.pdf

Publikováno